0
 
kpint01-min.jpg


shops

Click their logo to learn more about them.

 

YAMATO-BUDOGU TOKYO

SENGENDO

MATSUKAN KOGYO

EIKO BUDOGU

MUSASHIYA

SHINBU SHOJI

TANEI

SHOKODO

ISENOKAMI

KIICHI-TAKAYANAGI STORE

HOKUTO BUDOGU

YAMAGUCHI SHINAI WORKS

FUKUDA BUDOGU

BEGINNER

SALE

 

Ranking

SOU (Set)
from 940.00

pick up


INTERVIEW

Click their pictures to learn more.

Tsuyosho Ito (Yamato Budogu Tokyo)

Yukiko Takami ('09 '12 '15 WKC Japan National Team)

Takahiro Nabeyama(Supervisor of the University of Tsukuba’s Men’s Kendo Club)

Takahiro Nabeyama(Supervisor of the University of Tsukuba’s Men’s Kendo Club)

Ryo Murase ('15 WKC Japan National Team)

Takahito Matsumoto (Shokodo) 

Ryo Iguchi (Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited Kendo Team)

Keio University Kendo Team